Strona Główna
Aktualności
Ogłoszenia
Prawo wewnętrzne
Piecza Zastępcza
Domy Pomocy Społecznej
Warsztaty terapii zajęciowej
Środowiskowe Domy Samopomocy
Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze
Powiatowe Centrum Wsparcia
Interwencja Kryzysowa
Aktywny samorząd
Rehabilitacja Społeczna
Sekcja Przeciwdziałania Przemocy
Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności
Strona projektu
"W Stronę Samodzielności"
Archiwum Ogłoszeń
Aktywny samorząd - archiwum 2013
Aktywny samorząd - archiwum 2014
Aktywny samorząd - archiwum 2015
Rehabilitacja - archiwum 2015

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KRAKOWIE

AL. SŁOWACKIEGO 20 W KRAKOWIE
TEL. 12 634−42−70
TEL./FAX. 12 423−47−84
e-mail:pcpr@powiat.krakow.pl

UL. KOPERNIKA 13 W SKAWINIE
TEL. 12 210−09−76
TEL./FAX. 12 210−09−77

Czynne:
   poniedziałki 9.00−17.00,
   od wtorku do piątku 7.30−15.30Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie − mgr Grażyna Tajs − Zielińska
Z- ca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie − mgr Agnieszka Biela


Działy i stanowiska w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie:

SIEDZIBA KRAKÓW
Telefony bezpośrednie:
1. Sekretariat - obsługa kancelaryjna tel. 12 39−79−564
2. Dział Rehabilitacji Społecznej tel. 12 39−79−567, 12 39−79−570, 12 39−79−574
3. Dział Pomocy Osobom przewlekle chorym, w podeszłym wieku i niepełnosprawnym tel. 12 39−79−111
4. Dział Księgowości tel. 12 39−79−211
5. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawność tel. 12 39−79−568, 12 39−79−569

SIEDZIBA SKAWINA
Dział Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej - dział zamiejscowy Skawina
tel: 12 210-09-76 wew. 20, 22, 23, 24, 26, 27
fax: 12 210-09-77
tel. kom: 500-141-746

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie obejmuje swym zakresem działania mieszkańców z gmin powiatu krakowskiego ziemskiego tj.:
Czernichów, Igołomia - Wawrzeńczyce, Iwanowice, Jerzmanowice - Przeginia, Kocmyrzów - Luborzyca, Krzeszowice, Liszki, Michałowice, Mogilany, Skała, Skawina, Sułoszowa, Słomniki, Świątniki Górne, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki


PCPR w Krakowie - 2018