Strona Główna
Aktualności
Ogłoszenia
Prawo wewnętrzne
Piecza Zastępcza
Domy Pomocy Społecznej
Warsztaty terapii zajęciowej
Środowiskowe Domy Samopomocy
Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze
Powiatowe Centrum Wsparcia
Interwencja Kryzysowa
Aktywny samorząd
Rehabilitacja Społeczna
Sekcja Przeciwdziałania Przemocy
Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności
Strona projektu
"W Stronę Samodzielności"
Archiwum Ogłoszeń
Aktywny samorząd - archiwum 2013
Aktywny samorząd - archiwum 2014
Aktywny samorząd - archiwum 2015
Rehabilitacja - archiwum 2015

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KRAKOWIE

AL. SŁOWACKIEGO 20 W KRAKOWIE
TEL. 12 634−42−70
TEL./FAX. 12 423−47−84
e-mail:pcpr@powiat.krakow.pl

UL. KOPERNIKA 13 W SKAWINIE
TEL. 12 210−09−76
TEL./FAX. 12 210−09−77

Czynne:
   poniedziałki 9.00−17.00,
   od wtorku do piątku 7.30−15.30Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie − mgr Grażyna Tajs − Zielińska
Z- ca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie − mgr Agnieszka Biela


Działy i stanowiska w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie:

SIEDZIBA KRAKÓW
Telefony bezpośrednie:
1. Sekretariat - obsługa kancelaryjna tel. 12 39−79−564
2. Dział Rehabilitacji Społecznej tel. 12 39−79−567, 12 39−79−570, 12 39−79−574
3. Dział Pomocy Osobom przewlekle chorym, w podeszłym wieku i niepełnosprawnym tel. 12 39−79−111
4. Dział Księgowości tel. 12 39−79−211
5. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawność tel. 12 39−79−568, 12 39−79−569

SIEDZIBA SKAWINA
Dział Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej - dział zamiejscowy Skawina
tel: 12 210-09-76 wew. 20, 22, 23, 24, 26, 27
fax: 12 210-09-77
tel. kom: 500-141-746

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie obejmuje swym zakresem działania mieszkańców z gmin powiatu krakowskiego ziemskiego tj.:
Czernichów, Igołomia - Wawrzeńczyce, Iwanowice, Jerzmanowice - Przeginia, Kocmyrzów - Luborzyca, Krzeszowice, Liszki, Michałowice, Mogilany, Skała, Skawina, Sułoszowa, Słomniki, Świątniki Górne, Wielka Wieś, Zabierzów, ZielonkiInformacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie:

1. Dane osobowe przetwarzane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Unii Europejskiej (w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej „RODO”) i przepisami krajowymi z zakresu ochrony danych osobowych.
2. Administratorem jest Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, z siedzibą w Krakowie, al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków, tel: 12 39-79-564, adres e-mail: pcpr@powiat.krakow.pl.
3. Administrator powołał Inspektora ochrony danych w osobie Pani Anny Proczek, której dane kontaktowe to:
- numer telefonu: 12-39-79-564
- adres e-mail: ap-pcpr@powiat.krakow.pl
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie oraz zgodnie z art. 6, art. 9 i art. 10 RODO.
5. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane:
1) w przypadkach kiedy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą, ma prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych z tym, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
2) ma prawo żądać od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
3) ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych;
4) ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i regulacji.
7. Przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania.

W przypadku szczegółowych pytań, wątpliwości, spostrzeżeń można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail:
ap-pcpr@powiat.krakow.pl


PCPR w Krakowie - 2018