Strona Główna
Aktualności
Ogłoszenia
Prawo wewnętrzne
Rodziny Zastępcze
Domy Pomocy Społecznej
Warsztaty terapii zajęciowej
Środowiskowe Domy Samopomocy
Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze
Powiatowe Centrum Wsparcia
Interwencja Kryzysowa
Aktywny samorząd
Rehabilitacja Zawodowa i Społeczna
Sekcja Przeciwdziałania Przemocy
Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności
Strona projektu
"W Stronę Samodzielności"
Archiwum Ogłoszeń
Aktywny samorząd - archiwum 2013
Aktywny samorząd - archiwum 2014
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KRAKOWIE

AL. SŁOWACKIEGO 20
TEL. 12 634−42−70
TEL./FAX. 12 423−47−84

Czynne:
   poniedziałki 9.00−17.00,
   od wtorku do piątku 7.30−15.30


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie − mgr Grażyna Tajs − Zielińska
Z- ca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie − mgr Agnieszka Biela


Działy i stanowiska w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie:
1. Sekretariat - obsługa kancelaryjna tel. 12 634−42−70 wew. 564
2. Dział Pomocy Dziecku i Rodzinie i tel. 12 634−42−70 wew. 570, 574
3. Dział Rehabilitacji Społecznej tel. 12 634−42−70 wew. 567 lub 592
4. Dział Pomocy Osobom przewlekle chorym, w podeszłym wieku i niepełnosprawnym tel. 12 397−91−11 wew. 111
5. Dział Księgowości tel. 12 634−42−70 wew. 211
6. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawność tel. 12 634−42−70 wew. 568 lub 569

Projekt "W stronę Samodzielności" tel. 12 634−42−70 wew. 566
PCPR w Krakowie - 2015