Strona Główna
Aktualności
Ogłoszenia
Prawo wewnętrzne
Piecza Zastępcza
Domy Pomocy Społecznej
Warsztaty terapii zajęciowej
Środowiskowe Domy Samopomocy
Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze
Powiatowe Centrum Wsparcia
Interwencja Kryzysowa
Aktywny samorząd
Rehabilitacja Społeczna
Sekcja Przeciwdziałania Przemocy
Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności
Strona projektu
"W Stronę Samodzielności"
Archiwum Ogłoszeń
Aktywny samorząd - archiwum 2013
Aktywny samorząd - archiwum 2014
Aktywny samorząd - archiwum 2015
Rehabilitacja - archiwum 2015


ARCHIWUM OGŁOSZEŃ
Uchwała Nr 256/13 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 19.12.2013r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2014 - 2015 zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na świadczeniu usług z zakresu interwencji kryzysowej – Ośrodek Interwencji Kryzysowej dla mieszkańców Powiatu Krakowskiego.

Uchwała nr 257/2013 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 19.12.2013 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2014 - 2015 zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na świadczeniu usług z zakresu interwencji kryzysowej - Ośrodek Interwencji Kryzysowej dla mieszkańców Powiatu Krakowskiego oraz powołania Komisji do oceny ofert.

Załącznik - Karta indywidualnej oceny ofert.

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania


Uchwała Nr 246/13 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie zlecenia realizacji w latach 2014 - 2016 zadania z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia - źrodowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi działającego w Gminie Skawina dla 32 uczestników mieszkańców Powiatu Krakowskiego

Uchwała Nr 247/13 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie zlecenia realizacji w latach 2014 - 2016 zadania z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia - źrodowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi działającego w Gminie Sułoszowa dla 30 uczestników mieszkańców Powiatu Krakowskiego.

Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 16.12.2013 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2013 r. poz.907 ze zm.) na świadczenie usług pocztowych - SIWZ.
Załączniki:
Formularz ofertowy
Formularz cenowy
Oświadczenie wykonawcy
Oświadczenie wykonawcy 2
Oświadczenie wykonawcy 3
Podwykonawcy
Wzór umowy
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 508258-2013

Zapytania i odpowiedzi 1

Uchwała Nr 206/13 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 7 listopada 2013r. - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2014 – 2016 zadania z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia – środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi działającego w Gminie Sułoszowa dla 30 uczestników mieszkańców Powiatu Krakowskiego

Uchwała nr 207/2013 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 7 listopada 2013 r. - w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2014 – 2016 zadania z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia – środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi działającego w Gminie Sułoszowa dla 30 uczestników mieszkańców Powiatu Krakowskiego oraz powołania Komisji do oceny ofert


Załączniki:
- Karta indywidualnej oceny ofert
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania


Uchwała Nr 208/13 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 7 listopada 2013r. - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2014 – 2016 zadania z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia – środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi działającego w Gminie Skawina dla 32 uczestników mieszkańców Powiatu Krakowskiego

Uchwała nr 209/2013 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 7 listopada 2013 r. - w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2014 – 2016 zadania z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia - środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi działającego w Gminie Skawina dla 32 uczestników mieszkańców Powiatu Krakowskiego oraz powołania Komisji do oceny ofert


Załączniki:
- Karta indywidualnej oceny ofert
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania


Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie Krakowie informuje, że w dn. 27.08.2013 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług rehabilitacyjnych - ćwiczenia usprawniające psychoruchowo - dla uczestnika projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 20.08.2013 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi rehabilitacyjnej połączonej z wyjazdem wypoczynkowym dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) na świadczenie usług rehabilitacyjnych - ćwiczenia usprawniające psychoruchowo - dla uczestnika projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - SIWZ
Załączniki:
Formularz ofertowy
Oświadczenie wykonawcy
Oświadczenie wykonawcy 2
Oświadczenie wykonawcy 3
Wykaz usług
Wzór umowy
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 317814-2013

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759) na świadczenie usługi rehabilitacyjnej połączonej z wyjazdem wypoczynkowym dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - SIWZ Załączniki:
Formularz ofertowy
Oświadczenie wykonawcy
Oświadczenie wykonawcy 2
Oświadczenie wykonawcy 3
Podwykonawcy
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 317768-2013

zapytania i odpowiedzi 1

Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 08.07.2013 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs komputerowy dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 02.07.2013 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług rehabilitacyjnych - ćwiczenia usprawniające psychoruchowo - dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zawiadomienie o wyniku postępowania Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 25.06.2013 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs prawa jazdy kat. B dla uczestników projektu "W stronę Samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) na świadczenie usług rehabilitacyjnych - ćwiczenia usprawniające psychoruchowo - dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - SIWZ
Załączniki:
Formularz ofertowy
Oświadczenie wykonawcy
Oświadczenie wykonawcy 2
Oświadczenie wykonawcy 3
Wykaz osób
Podwykonawcy
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 241392-2013

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.) na świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs komputerowy dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - SIWZ
Załączniki:
Formularz ofertowy
Oświadczenie wykonawcy
Oświadczenie wykonawcy 2
Oświadczenie wykonawcy 3
Wykaz usług
Podwykonawcy
Preliminarz kosztów
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 240704-2013
Potwierdzenie opublikowania zmiany ogłoszenia w BZP na portalu UZP 241422-2013

Pytania i odpowiedzi

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) na świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs prawa jazdy kat. B dla uczestników projektu "W stronę Samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - SIWZ
Załączniki:
Formularz ofertowy
Oświadczenie wykonawcy
Oświadczenie wykonawcy 2
Oświadczenie wykonawcy 3
Podwykonawcy
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 233050-2013

Uchwała nr 61/2013 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 21 marca 2013r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2013 zadania publicznego w zakresie prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek na terenie powiatu krakowskiego oraz przyznania na ten cel dotacji.

Uchwała Nr 60/13 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 21 marca 2013r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2013 zadania publicznego w zakresie prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek na terenie powiatu krakowskiego oraz przyznania na ten cel dotacji.

Uchwała nr 47/2013 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 7 marca 2013 roku w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowych.

Uchwała nr 46/2013 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 7 marca 2013 roku w sprawie przygotowania wniosków i wystąpień o dofinansowanie zadań realizowanych w ramach "Programu wyrównywania różnic miedzy regionami II".

Uchwała nr 45/2013 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 7 marca 2013 roku w sprawie składania projektów do "Programu wyrównywania różnic miedzy regionami II" realizowanych przy dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 03.01.2013 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych.

Uchwała Nr 215/12 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zlecenia realizacji w latach 2013 - 2014 zadania z zakresu pomocy społecznej tj. prowadzenia Powiatowego Ośrodka Wsparcia - środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi działającego w Gminie Mogilany dla 32 uczestników mieszkańców Powiatu Krakowskiego.

Uchwała Nr 216/12 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zlecenia realizacji w latach 2013 - 2015 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego tj. prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego na terenie Gminy Skawina dla 8 dzieci.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie Zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.) na świadczenie usług pocztowych - SIWZ
Załączniki:
Formularz ofertowy
Formularz cenowy
Oświadczenie wykonawcy
Oświadczenie wykonawcy 2
Podwykonawcy
Wzór umowy
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 519312-2012

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 19.12.2012 r. unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie Zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.) na świadczenie usług pocztowych - SIWZ
Załączniki:
Formularz ofertowy
Formularz cenowy
Oświadczenie wykonawcy
Oświadczenie wykonawcy 2
Podwykonawcy
Wzór umowy
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 3506958-2012

Informacja o zmianie w treści umowy
Wzór umowy - po zmianach

Pytania i odpowiedzi do siwz

Uchwała Nr 196/12 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2013 - 2014 zadania z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi działającego w Gminie Mogilany dla 32 uczestników mieszkańców Powiatu Krakowskiego

Uchwała nr 197/2012 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 15.11.2012 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2013 - 2014 zadania z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi działającego w Gminie Mogilany dla 32 uczestników mieszkańców Powiatu Krakowskiego oraz powołania Komisji do oceny ofert.

Karty ocen - załączniki do zasad działania Komisji Konkursowej.

Rozporządzenie
Uchwała Nr 198/12 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu realizację w latach 2013-2015 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego tj. prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie Gminy Skawina dla 8 dzieci.

Uchwała nr 199/2012 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 15.XI.2012 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2013-2015 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego tj. prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie Gminy Skawina dla 8 dzieci oraz powołania Komisji do oceny ofert.

Karty ocen - załączniki do zasad działania Komisji Konkursowej.

Rozporządzenie
Ogłoszenie w sprawie realizalcji pilotazowego programu "Aktywny Samorząd"


Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 20.09.2012 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług rehabilitacyjnych – ćwiczenia usprawniające psychoruchowo - dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) na świadczenie usług rehabilitacyjnych – ćwiczenia usprawniające psychoruchowo - dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - SIWZ
Załączniki:
Formularz ofertowy
Oświadczenie wykonawcy
Oświadczenie wykonawcy 2
Wykaz osób
Podwykonawcy
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 346842-2012


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 13.09.2012 r. unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług rehabilitacyjnych – ćwiczenia usprawniające psychoruchowo - dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) na świadczenie usług rehabilitacyjnych - ćwiczenia usprawniające psychoruchowo - dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - SIWZ
Załączniki:
Formularz ofertowy
Oświadczenie wykonawcy
Oświadczenie wykonawcy 2
Wykaz osób
Podwykonawcy
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 332740-2012


Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 05.09.2012 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs florystyczny dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 31.08.2012 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi rehabilitacyjnej połączonej z wyjazdem wypoczynkowym dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 30.08.2012 r. unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług rehabilitacyjnych - ćwiczenia usprawniające psychoruchowo - dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 28.08.2012 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs kulinarny "zdrowa dieta" dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 24.08.2012 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług rehabilitacyjnych - ćwiczenia usprawniające psychoruchowo - dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759) na świadczenie usługi rehabilitacyjnej połączonej z wyjazdem wypoczynkowym dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - SIWZ
Załączniki:
Formularz ofertowy
Oświadczenie wykonawcy
Oświadczenie wykonawcy 2
Podwykonawcy
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 312308-2012

Zapytania i odpowiedzi do siwz


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) na świadczenie usług rehabilitacyjnych - ćwiczenia usprawniające psychoruchowo - dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - SIWZ
Załączniki:
Formularz ofertowy
Oświadczenie wykonawcy
Oświadczenie wykonawcy 2
Wykaz osób
Podwykonawcy
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 312206-2012


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) na świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs florystyczny dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - SIWZ
Załączniki:
Formularz ofertowy
Oświadczenie wykonawcy
Oświadczenie wykonawcy 2
Wykaz wykonanych zamówień
Podwykonawcy
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 295936-2012


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) na świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs kulinarny "zdrowa dieta" dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - SIWZ
Załączniki:
Formularz ofertowy
Oświadczenie wykonawcy
Oświadczenie wykonawcy 2
Wykaz wykonanych zamówień
Podwykonawcy
Preliminarz kosztów
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 295804-2012


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) na świadczenie usług rehabilitacyjnych - ćwiczenia usprawniające psychoruchowo - dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - SIWZ
Załączniki:
Formularz ofertowy
Oświadczenie wykonawcy
Oświadczenie wykonawcy 2
Wykaz osób
Podwykonawcy
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 295856-2012


Informacja o wynikach naboru - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie - Starszy inspektor ds. zamówień publicznych 1/4 etatu


Uchwała nr 117/2012 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 19 lipca 2012 roku w sprawie realizacji zadań związanych z przygotowaniem wniosków i wystąpień do "Programu wyrównywania różnic miedzy regionami II" przy dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


Uchwała nr 116/2012 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 19 lipca 2012 roku w sprawie składania projektów do "Programu wyrównywania różnic miedzy regionami II" realizowanych przy dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


Zawiadomienie o wyniku postępowania Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 19.07.2012 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi psychologicznej pn. trening kompetencji i umiejętności społecznych dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z organizacją wyjazdu wypoczynkowego.


Zawiadomienie o wyniku postępowania Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 17.07.2012 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi psychologicznej pn. trening kompetencji i umiejętności społecznych dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zawiadomienie o wyniku postępowania Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 17.07.2012 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs komputerowy dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 17.07.2012 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi psychologicznej pn. trening kompetencji i umiejętności społecznych dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: starszy inspektor ds. zamówień publicznych - 1/4 etatu od dnia 17.07.2012 roku do dnia 06.08.2012 roku do godz. 15.00.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 13.07.2012 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs prawa jazdy kat. B i kat. C + E dla uczestników projektu "W stronę Samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 13.07.2012 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi szkoleniowej - indywidualna nauka języków obcych dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.) na świadczenie usługi psychologicznej pn. trening kompetencji i umiejętności społecznych dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z organizacją wyjazdu wypoczynkowego. - SIWZ
Załączniki:
Formularz ofertowy
Oświadczenie wykonawcy
Oświadczenie wykonawcy 2
Wykaz osób
Podwykonawcy
Preliminarz kosztów
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 243446-2012

Zapytania i odpowiedzi z dnia 13.07.2012 r.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 ze zm.) na świadczenie usługi psychologicznej pn. trening kompetencji i umiejętności społecznych dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - SIWZ
Załączniki:
Formularz ofertowy
Oświadczenie wykonawcy
Oświadczenie wykonawcy 2
Wykaz osób
Podwykonawcy
Preliminarz kosztów
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 243354-2012


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.) na świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs prawa jazdy kat. B i kat. C + E dla uczestników projektu "W stronę Samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - SIWZ
Załączniki:
Formularz ofertowy
Oświadczenie wykonawcy
Oświadczenie wykonawcy 2
Podwykonawcy
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 236772-2012


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.) na świadczenie usługi szkoleniowej - indywidualna nauka języków obcych dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - SIWZ
Załączniki:
Formularz ofertowy
Oświadczenie wykonawcy
Oświadczenie wykonawcy 2
Podwykonawcy
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 236934-2012


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.) na świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs komputerowy dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - SIWZ
Załączniki:
Formularz ofertowy
Oświadczenie wykonawcy
Oświadczenie wykonawcy 2
Wykaz wykonanych zamówień
Podwykonawcy
Preliminarz kosztów
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 236684-2012


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 ze zm.) na świadczenie usługi psychologicznej pn. trening kompetencji i umiejętności społecznych dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - SIWZ
Załączniki:
Formularz ofertowy
Oświadczenie wykonawcy
Oświadczenie wykonawcy 2
Wykaz osób
Podwykonawcy
Preliminarz kosztów
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 237016-2012

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP na portalu UZP 243120-2012


Informacja o wynikach naboru Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie - Sekretarz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności


Uchwała nr 89/2012 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 30.05.2012 roku w sprawie realizacji w 2012 roku zadania publicznego w zakresie prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek oraz przyznania na ten cel dotacji


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: SEKRETARZ powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności - 1 etat - od dnia 22.05.2012 roku do dnia 31.05.2012 roku do godz. 11.00


Kraków 02.05.2012 r. - Zawiadomienie o wyniku postępowania - ZP-271-1-6/12


Kraków 02.05.2012 r. - Zawiadomienie o wyniku postępowania - ZP-271-1-5/12


Uchwała Nr 67/12 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 26.04.2012r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2012 zadania publicznego w zakresie prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek na terenie powiatu krakowskiego oraz przyznania na ten cel dotacji
Załączniki:
Załącznik
Karta zbiorczej oceny ofert
Karta indywidualnej oceny ofert
Rozporządzenie


Uchwała nr 68/2012 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 26.04.2012 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2012 zadania publicznego w zakresie prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek na terenie powiatu krakowskiego oraz powołania Komisji do oceny ofert.
Załączniki:
Karta zbiorczej oceny ofert
Karta indywidualnej oceny ofert
Rozporządzenie


Kraków 24.04.2012 r. - Zawiadomienie o wyniku postępowania - ZP-271-1-4/12


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) na świadczenie usług psychologicznych w ramach realizacji projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - SIWZ
Załączniki:
Formularz oferty
Oświadczenie wykonawcy
Wykaz wykonanych zamówień
Wykaz osób
Podwykonawcy
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 109916-2012


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) na świadczenie usług prawniczych w ramach realizacji projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - SIWZ
Załączniki:
Formularz oferty
Oświadczenie wykonawcy
Wykaz wykonanych zamówień
Wykaz osób
Podwykonawcy
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 109828-2012


ZP-271-1-2/12 - Zawiadomienie o wyniku postępowania: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 05.04.2012 r. rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług prawniczych w ramach realizacji projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - poradnictwo prawne.


ZP-271-1-3/12 - Zawiadomienie o wyniku postępowania: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 05.04.2012 r. rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług prawniczych w ramach realizacji projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - obsługa prawna.


ZP-271-1-4/12 - Zawiadomienie o wyniku postępowania:Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 05.04.2012 r. rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług psychologicznych w ramach realizacji projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie Zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) na świadczenie usług prawniczych - obsługa prawna projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - SIWZ
Załączniki:
Formularz oferty
Oświadczenie wykonawcy
Wykaz osób
Podwykonawcy
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 86384-2012

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 86588-2012

Zapytania i odpowiedzi do SIWZ


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) na świadczenie usług prawniczych w ramach realizacji projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - SIWZ
Załączniki:
Formularz oferty
Oświadczenie wykonawcy
Wykaz wykonanych zamówień
Wykaz osób
Podwykonawcy
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 86558-2012


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) na świadczenie usług psychologicznych w ramach realizacji projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - SIWZ
Załączniki:
Formularz oferty
Oświadczenie wykonawcy
Wykaz osób
Podwykonawcy
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 86476-2012


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) na świadczenie usług psychologicznych - Poradnictwo w Centrum Wsparcia Rodzin przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie. - SIWZ
Załączniki:
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz oferty
Wykaz osób
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 19736-2012


P- 450-3-12/11 - OGŁOSZENIE - Uchwałą nr 144/2011 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 13 października 2011 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie pomocy społecznej Zarząd Powiatu w Krakowie ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Krakowskiego z zakresie pomocy społecznej


Uchwała Nr 170/11 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie pomocy społecznej.


Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 03.11.2011 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs komputerowy dla uczestników projektu dla uczestników projektu "Samodzielni" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 24.10.2011 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług rehabilitacyjnych połączonych z wyjazdem wypoczynkowym dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie Zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759) na świadczenie usług rehabilitacyjnych połączonych z wyjazdem wypoczynkowym dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - SIWZ
Załączniki:
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz oferty
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 340946-2011


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 17.10.2011 r. unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług rehabilitacyjnych połączonych z wyjazdem wypoczynkowym dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.


Program współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2012


OGŁOSZENIE - Uchwałą Nr 127/11 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 15 września 2011 roku, ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w miesiącu paŸdzierniku i listopadzie 2011 roku specjalistycznych szkoleń dla zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych i niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych oraz osób prowadzących Rodzinny Dom Dziecka z terenu Powiatu Krakowskiego.
Zgodnie z art. 15 ust. 2 h Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z póŸn. zm.) Zarząd Powiatu w Krakowie ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert.


Uchwała Nr 145/11 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 13.10. 2011r. w sprawie zlecenia realizacji w miesiącu paŸdzierniku i listopadzie 2011 roku specjalistycznych szkoleń dla zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych i niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych oraz osób prowadzących Rodzinny Dom Dziecka z terenu Powiatu Krakowskiego.


Uchwała Nr 144/11 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 13 paŸdziernika 2011r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie pomocy społecznej.


Uchwała nr 143/2011 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 13.10.2011 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie pomocy społecznej oraz powołania Komisji do oceny ofert.
Załączniki:
Załączniki 1.1 i 1.2 - karty
Rozporządzenie


Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 13.10.2011 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług rehabilitacyjnych połączonych z wyjazdem wypoczynkowym dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie Zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) na świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs komputerowy dla uczestników projektu "Samodzielni" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - SIWZ
Załączniki:
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz oferty
Preliminarz kosztów
Wykaz usług
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 331398-2011


Zapytania do SIWZ i odpowiedzi - Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) na świadczenie usług rehabilitacyjnych połączonych z wyjazdem wypoczynkowym dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 05.10.2011 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs kulinarny "zdrowa dieta" dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie Zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759) na świadczenie usług rehabilitacyjnych połączonych z wyjazdem wypoczynkowym dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - SIWZ
Załączniki:
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz oferty
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 319534-2011


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 29.09.2011 r. unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług rehabilitacyjnych połączonych z wyjazdem wypoczynkowym dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z nie złożeniem żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.


Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 23.09.2011 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi psychologicznej pn. Arteterapia - dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 23.09.2011 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług rehabilitacyjnych - ćwiczenia usprawniające psychoruchowo - dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) na świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs kulinarny "zdrowa dieta" dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - SIWZ
Załączniki:
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz oferty
Wykaz usług
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 290456-2011


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) na świadczenie usług rehabilitacyjnych - ćwiczenia usprawniające psychoruchowo - dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - SIWZ
Załączniki:
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz oferty
Wykaz osób
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 290314-2011


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.) na świadczenie usługi psychologicznej pn. Arteterapia - dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - SIWZ
Załączniki:
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz oferty
Wykaz wykonanych usług
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 289982-2011


Uchwała nr 128/2011 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 15.09. 2011 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizację w miesiącu październiku i listopadzie 2011 roku specjalistycznych szkoleń dla zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych i niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych oraz osób prowadzących Rodzinny Dom Dziecka z terenu Powiatu Krakowskiego oraz powołania Komisji do oceny ofert.
Karta oceny ofert
Rozporządzenie


Uchwała Nr 127/11 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 15 września 2011r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w miesiącu październiku i listopadzie 2011 roku specjalistycznych szkoleń dla zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych i niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych oraz osób prowadzących Rodzinny Dom Dziecka z terenu Powiatu Krakowskiego
Rozporządzenie


Dotyczy postępowania przetargowego na świadczenie usług rehabilitacyjnych połączonych z wyjazdem wypoczynkowym dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że wprowadza zmiany w zapisach siwz dotyczących terminu realizacji zamówienia. - zmiany do SIWZ II

Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 289480-2011


Dotyczy postępowania przetargowego na świadczenie usług rehabilitacyjnych połączonych z wyjazdem wypoczynkowym dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że wprowadza zmiany w zapisach siwz dotyczących przedmiotu zamówienia. - zmiany do SIWZ

Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 285930-2011


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759) na świadczenie usług rehabilitacyjnych połączonych z wyjazdem wypoczynkowym dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - SIWZ
Załączniki:
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz oferty
Wykaz wykonanych usług
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 279496-2011


Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 23.08.2011 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług psychologicznych w ramach realizacji projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 23.08.2011 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi psychologicznej pn. Arteterapia - dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 17.08.2011 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług prawniczych w ramach realizacji projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Informacja Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Oddział Małopolski - w sprawie programu "Komputer dla Homera 2010".


Informacja Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Oddział Małopolski - w sprawie programu "Pegaz 2010".


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) na świadczenie usług psychologicznych w ramach realizacji projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - SIWZ
Załączniki:
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz oferty
Wykaz osób
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 235056-2011


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) na świadczenie usług prawniczych w ramach realizacji projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - SIWZ
Załączniki:
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz oferty
Wykaz osób
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 234934-2011


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.) na świadczenie usługi psychologicznej pn. Arteterapia - dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - SIWZ
Załączniki:
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz oferty
Wykaz wykonanych usług
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 234858-2011


Uchwała nr 106/2011 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 04 sierpnia 2011 roku w sprawie składania projektów do "Programu wyrównywania różnic miedzy regionami II", w ramach Obszaru D – likwidacja barier transportowych realizowanych przy dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Informacja Oddziału Małopolskiego PFRON: "Program wyrównywania różnic między regionami II" - składanie, aktualizacja i uzupełnianie wniosków i wystąpień


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie wspiera rodziny zastępcze!


Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 22.07.2011 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi psychologicznej - trening kompetencji i umiejętności społecznych dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 13.07.2011 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług rehabilitacyjnych - ćwiczenia usprawniające psychoruchowo - dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 13.07.2011 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs prawa jazdy kat. B i C dla uczestników projektu "W stronę Samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 12.07.2011 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi psychologicznej pn. trening kompetencji i umiejętności społecznych dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - OPR Konary.


Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 12.07.2011 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs kulinarny "zdrowa dieta" dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 07.07.2011 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi psychologicznej pn. trening kompetencji i umiejętności społecznych dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - dla nie więcej niż 5 osób.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.) na świadczenie usługi psychologicznej - trening kompetencji i umiejętności społecznych dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - SIWZ
Załączniki:
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz oferty
Wykaz osób
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 179213-2011

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) na świadczenie usług rehabilitacyjnych - ćwiczenia usprawniające psychoruchowo - dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - SIWZ
Załączniki:
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz oferty
Wykaz osób
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 1179321-2011

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) na świadczenie usługi psychologicznej pn. trening kompetencji i umiejętności społecznych dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - SIWZ
Załączniki:
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz oferty
Wykaz osób
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 176806-2011

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) na świadczenie usługi psychologicznej pn. trening kompetencji i umiejętności społecznych dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - SIWZ
Załączniki:
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz oferty
Wykaz osób
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 176652-2011

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) na świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs prawa jazdy kat. B i C dla uczestników projektu "W stronę Samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - SIWZ
Załączniki:
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz oferty
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 176570-2011

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) na świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs kulinarny "zdrowa dieta" dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - SIWZ
Załączniki:
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz oferty
Wykaz usług
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 176492-2011

Uchwała nr 70/2011 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie realizacji w 2011 roku zadania publicznego w zakresie prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek oraz przyznania na ten cel dotacji.


Zarząd Powiatu w Krakowie ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2011 zadania z ustawy o pomocy społecznej polegającego na organizowaniu i prowadzeniu specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego dla rodzin naturalnych i zastępczych, mieszkańców powiatu krakowskiego.


Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 26.04.2011 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi szkoleniowej - indywidualna nauka języków obcych dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 26.04.2011 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs komputerowy dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 26.04.2011 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs prawa jazdy kat. B i C dla uczestników projektu "W stronę Samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 26.04.2011 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi psychologicznej pn. trening kompetencji i umiejętności społecznych dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - dla nie więcej niż 30 osób.


Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 26.04.2011 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi psychologicznej pn. trening kompetencji i umiejętności społecznych dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z organizacją wyjazdu wypoczynkowego.


Uchwała nr 58/2011 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2011 zadania publicznego w zakresie prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek na terenie powiatu krakowskiego oraz przyznania na ten cel dotacji.
Wzory ofert i umowy


Uchwała Nr 57/11 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2011 zadania publicznego w zakresie prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek na terenie powiatu krakowskiego oraz przyznania na ten cel dotacji.
Wzory ofert i umowy


Ogłoszenie: Biuro Projektu "SamoDZIELNI" zaprasza wszystkich mieszkańców Powiatu Krakowskiego na bezpłatne szkolenia, staże zawodowe i porady: prawne, psychologiczne, pedagogiczne oraz konsultacje z doradcą zawodowym.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.) na świadczenie usługi psychologicznej pn. trening kompetencji i umiejętności społecznych dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z organizacją wyjazdu wypoczynkowego. - SIWZ
Załączniki:
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz oferty
Wykaz osób
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 75330-2011

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) na świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs prawa jazdy kat. B i C dla uczestników projektu "W stronę Samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - SIWZ
Załączniki:
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz oferty
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 74584-2011

Uchwała nr 51/2011 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2011 zadania z ustawy o pomocy społecznej polegającego na organizowaniu i prowadzeniu specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego dla rodzin naturalnych i zastępczych, mieszkańców powiatu krakowskiego oraz powołania Komisji do oceny ofert.
Załączniki
Wzory dokumentów


Uchwała Nr 50/11 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2011 zadania z ustawy o pomocy społecznej polegającego na organizowaniu i prowadzeniu specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego dla rodzin naturalnych i zastępczych, mieszkańców powiatu krakowskiego.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie Zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) na świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs komputerowy dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - SIWZ
Załączniki:
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz oferty
Wykaz usług
Preliminarz kosztów.doc
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 67534-2011

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie Zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) na świadczenie usługi szkoleniowej - indywidualna nauka języków obcych dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - SIWZ
Załączniki:
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz oferty
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 67568-2011
Zapytania i odpowiedzi do SIWZ
Zapytania i odpowiedzi do SIWZ II

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie Zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) na świadczenie usługi psychologicznej pn. trening kompetencji i umiejętności społecznych dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - SIWZ
Załączniki:
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz oferty
Wykaz osób
Preliminarz kosztów.doc
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 67636-2011

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie - informacja o turnusach opiekuńczych.


Wynik otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2011 zadania z ustawy o pomocy społecznej polegającego na organizowaniu i prowadzeniu specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego dla rodzin naturalnych i zastępczych, mieszkańców powiatu krakowskiego.


Informacja o wynikach naboru - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie - Radca prawny.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie - ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: RADCA PRAWNY - 1/3 etatu od dnia 14.01.2011 roku do dnia 26.01.2011 roku do godz. 15.00


Uchwała nr 209/2010 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 29.12.2010r.w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2011 zadania z ustawy o pomocy społecznej polegającego na organizowaniu i prowadzeniu specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego dla rodzin naturalnych i zastępczych, mieszkańców powiatu krakowskiego oraz powołania Komisji do oceny ofert.
Załączniki:
Wzór oferty
Karta oceny ofert


Uchwała Nr 208/10 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 29 grudnia 2010r.w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2011 zadania z ustawy o pomocy społecznej polegającego na organizowaniu i prowadzeniu specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego dla rodzin naturalnych i zastępczych, mieszkańców powiatu krakowskiego.
Załącznik:
Wzór oferty


OGŁOSZENIE - Zarząd Powiatu w Krakowie ogłasza nabór kandydatów w roku 2011 na członków Komisji Konkursowej będących przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie zlecanych zadań pomocy społecznej oraz rehabilitacji społecznej.


Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 25.02.2011 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług psychologicznych w ramach realizacji projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 22.02.2011 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług prawniczych - obsługa prawna projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 21.02.2011 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług prawniczych w ramach realizacji projektu "W stronę samodzielności" - poradnictwo prawne.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie Zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) na świadczenie usług prawniczych w ramach realizacji projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - SIWZ
Załączniki:
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz oferty
Wykaz osób
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 21838-2011
Pytania


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie Zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) na świadczenie usług prawniczych - obsługa prawna projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - SIWZ
Załączniki:
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz oferty
Wykaz osób
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 21760-2011
Pytania


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie Zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) na świadczenie usług psychologicznych w ramach realizacji projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - SIWZ
Załączniki:
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz oferty
Wykaz osób
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 21532-2011


Kraków: świadczenie usług prawniczych dla zadania I w ramach realizacji projektu SamoDZIELNI współfinansowanego ze środków EFS w ramach POKL. - Numer ogłoszenia: 8724 - 2011; data zamieszczenia: 19.01.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Kraków: : świadczenie usług prawniczych dla zadania II w ramach realizacji projektu SamoDZIELNI współfinansowanego ze środków EFS w ramach POKL. Numer ogłoszenia: 8754 - 2011; data zamieszczenia: 19.01.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Kraków: świadczenie usług prawniczych dla zadania III w ramach realizacji projektu SamoDZIELNI współfinansowanego ze środków EFS w ramach POKL. Numer ogłoszenia: 8780 - 2011; data zamieszczenia: 19.01.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Kraków: świadczenie usług psychologicznych dla zadania II w ramach realizacji projektu SamoDZIELNI współfinansowanego ze środków EFS w ramach POKL. Numer ogłoszenia: 8806 - 2011; data zamieszczenia: 19.01.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 30.12.2010 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług świadczenie usług psychologicznych - Poradnictwo w Centrum Wsparcia Rodzin przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie Zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) na świadczenie usług psychologicznych - Poradnictwo w Centrum Wsparcia Rodzin przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie. - SIWZ
Załączniki:
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz oferty
Wykaz osób
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 415186-2010


Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 17.12.2010 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług prawniczych dla zadania I w ramach realizacji projektu "SamoDZIELNI" współfinansowanego ze środków EFS w ramach POKL.


Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 17.12.2010 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług prawniczych dla zadania II w ramach realizacji projektu "SamoDZIELNI" współfinansowanego ze środków EFS w ramach POKL.


Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 17.12.2010 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług prawniczych dla zadania III w ramach realizacji projektu "SamoDZIELNI" współfinansowanego ze środków EFS w ramach POKL.


Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 17.12.2010 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług psychologicznych dla zadania II w ramach realizacji projektu "SamoDZIELNI" współfinansowanego ze środków EFS w ramach POKL.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie Zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) na świadczenie usług prawniczych dla zadania III w ramach realizacji projektu "SamoDZIELNI" współfinansowanego ze środków EFS w ramach POKL. - SIWZ
Załączniki:
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz oferty
Wykaz osób
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 385042-2010

Zapytania do SIWZ oraz odpowiedzi - zadanie III
Zapytania II do SIWZ oraz odpowiedzi - zadanie III
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP na portalu UZP 390360-2010


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie Zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) na świadczenie usług psychologicznych dla zadania II w ramach realizacji projektu "SamoDZIELNI" współfinansowanego ze środków EFS w ramach POKL. - SIWZ
Załączniki:
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz oferty
Wykaz osób
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 385146-2010


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie Zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) na świadczenie usług prawniczych dla zadania II w ramach realizacji projektu "SamoDZIELNI" współfinansowanego ze środków EFS w ramach POKL. - SIWZ
Załączniki:
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz oferty
Wykaz osób
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 384964-2010

Zapytania do SIWZ oraz odpowiedzi - zadanie II
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP na portalu UZP 390342-2010


Ogłoszenie dotyczące zamiaru zawarcia umowy - zlecenia usługi medycznej - przeprowadzenia badań profilaktycznych i specjalistycznych dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" w 2010 roku - Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 385590-2010


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie Zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) na świadczenie usług prawniczych dla zadania I w ramach realizacji projektu "SamoDZIELNI" współfinansowanego ze środków EFS w ramach POKL. - SIWZ
Załączniki:
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz oferty
Wykaz osób
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 384788-2010

Zapytania do SIWZ oraz odpowiedzi - zadanie I
Zapytania II do SIWZ oraz odpowiedzi - zadanie I
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP na portalu UZP 390324-2010


Uchwała Nr 183/10 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 19 listopada 2010r. - w sprawie zlecenia w latach 2011 - 2013 zadania prowadzenia Powiatowego Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dniu 18.11.2010 r. unieważniono postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług medycznych dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie Zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759) na świadczenie usług medycznych dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - SIWZ
Załączniki:
Specyfikacja techniczna
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz oferty
Wykaz osób
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 368520-2010


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dniu 08.11.2010 r. unieważniono postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług medycznych dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Uchwała Nr 174/10 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 5 listopada 2010r.w sprawie zlecenia realizacji w latach 2010 - 2012 zadania z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego - rodzinny dom dziecka na terenie Gminy Skawina dla 8 dzieci.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759) na świadczenie usług medycznych dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - SIWZ
Załączniki:
Specyfikacja techniczna
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz oferty
Wykaz osób
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 354910-2010


Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 25.10.2010 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi psychologicznej - trening kompetencji i umiejętności społecznych dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 25.10.2010 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi psychologicznej - trening kompetencji i umiejętności społecznych dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Wola Filipowska.


Uchwała Nr 164/10 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 22 paŸdziernika 2010r. w sprawie zlecenia realizacji w latach 2011 - 2013 zadania z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi działającego w Gminie Sułoszowa dla 30 uczestników mieszkańców Powiatu Krakowskiego oraz przyznania na ten cel dotacji


Uchwała Nr 163/10 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 22 paŸdziernika 2010r. w sprawie zlecenia realizacji w latach 2011 - 2013 zadania z ustawy o pomocy społecznej polegającego na świadczeniu usług z zakresu interwencji kryzysowej - Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Gminie Mogilany oraz przyznania na ten cel dotacji


Uchwała Nr 162/10 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 22 paŸdziernika 2010r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2011 - 2013 zadania z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi działającego w Gminie Skawina dla 32 uczestników mieszkańców Powiatu Krakowskiego


Uchwała nr 161/2010 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 22 paŸdziernika 2010 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2011 - 2013 zadania z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi działającego w Gminie Skawina dla 32 uczestników mieszkańców Powiatu Krakowskiego
Załączniki:
Wzór oferty


Uchwała Nr 160/10 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 22 paŸdziernika 2010r. w sprawie nie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2011 - 2013 zadania z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi działającego w Gminie Skawina dla 32 uczestników mieszkańców Powiatu Krakowskiego


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie Zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759) na świadczenie usługi psychologicznej - trening kompetencji i umiejętności społecznych dla uczestników projektu " W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Wola Filipowska. - SIWZ
Załączniki:
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz oferty
Wykaz osób
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 330622-2010


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759) na świadczenie usługi psychologicznej - trening kompetencji i umiejętności społecznych dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - SIWZ
Załączniki:
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz oferty
Wykaz osób
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 330500-2010


Uchwała nr 146/2010 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 29 września 2010 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2010 - 2012 zadania z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego - rodzinny dom dziecka na terenie Gminy Skawina dla 8 dzieci. - Uchwała z załącznikami.
Załącznik 1.1


Uchwała Nr 145/10 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 29 września 2010r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2010 - 2012 zadania z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego - rodzinny dom dziecka na terenie Gminy Skawina dla 8 dzieci.
Załączniki


Uchwała Nr 129/10 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 10 września 2010r. - w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2011 - 2013 zadania z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi działającego w Gminie Sułoszowa dla 30 uczestników mieszkańców Powiatu Krakowskiego


Uchwała nr 130/2010 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 10.09. 2010 r. - w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2011 - 2013 zadania z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi działającego w Gminie Sułoszowa dla 30 uczestników mieszkańców Powiatu Krakowskiego


Uchwała nr 131/2010 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 10.09. 2010 r. - w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2011 - 2013 zadania z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi działającego w Gminie Skawina dla 32 uczestników mieszkańców Powiatu Krakowskiego


Uchwała Nr 132/10 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 10 września 2010r. - w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2011 - 2013 zadania z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi działającego w Gminie Skawina dla 32 uczestników mieszkańców Powiatu Krakowskiego


Uchwała Nr 133/10 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 10 września 2010r. - w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2011 - 2013 zadania z ustawy o pomocy społecznej polegającego na świadczeniu usług z zakresu interwencji kryzysowej - Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Gminie Mogilany


Uchwała nr 134/2010 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 10.09. 2010 r. - w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2011 - 2013 zadania z ustawy o pomocy społecznej polegającego na świadczeniu usług z zakresu interwencji kryzysowej - Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Gminie Mogilany


Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 23.08.2010 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług rehabilitacyjnych dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759) na świadczenie usług rehabilitacyjnych dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z organizacją wyjazdu wypoczynkowego - SIWZ
Załączniki:
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz oferty
Wykaz wykonanych usług
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 244586-2010


Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 30.07.2010 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi psychologicznej pn. trening kompetencji i umiejętności społecznych dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z organizacją wyjazdu wypoczynkowego.


Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 30.07.2010 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs prawa jazdy kat. B i C dla uczestników projektu "W stronę Samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 12.07.2010 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi psychologicznej pn. trening kompetencji i umiejętności społecznych dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 12.07.2010 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi psychologicznej pn. Arteterapia - dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 09.07.2010 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi psychologicznej pn. trening kompetencji i umiejętności społecznych dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - dla nie więcej niż 30 osób.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759) na świadczenie usługi psychologicznej pn. trening kompetencji i umiejętności społecznych dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z organizacją wyjazdu wypoczynkowego - SIWZ
Załączniki:
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz oferty
Wykaz osób
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 200014-2010
Zapytanie do SIWZ i odpowiedz


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) na świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs prawa jazdy kat. B i C dla uczestników projektu "W stronę Samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - SIWZ
Załączniki:
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz oferty
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 195406-2010


Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 05.07.2010 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi szkoleniowej - indywidualna nauka języków obcych dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) na świadczenie usługi psychologicznej pn. trening kompetencji i umiejętności społecznych dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - SIWZ
Załączniki:
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz oferty
Wykaz osób
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 194034-2010


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) na świadczenie usługi psychologicznej pn. trening kompetencji i umiejętności społecznych dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - SIWZ
Załączniki:
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz oferty
Wykaz osób
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 193934-2010


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) na świadczenie usługi psychologicznej pn. Arteterapia - dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - SIWZ
Załączniki:
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz oferty
Formularz wykonanych usług
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 193696-2010


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) na świadczenie usługi szkoleniowej - indywidualna nauka języków obcych dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - SIWZ
Załączniki:
Pytania i odpowiedziami do postępowania przetargowego
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz oferty
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 186924-2010


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dniu 29.06.2010 r. unieważniono postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs plastyczny - arteterapia dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dniu 28.06.2010 r. zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi szkoleniowej - indywidualna nauka języków obcych dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 28.06.2010 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs przyuczający do zawodu - manicure, pedicure dla uczestników projektu "Samodzielni" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi: świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs kulinarny zdrowa dieta dla uczestników projektu W stronę samodzielności współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Numer ogłoszenia: 177874 - 2010; data zamieszczenia: 22.06.2010.


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi: świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs komputerowy dla uczestników projektu W stronę samodzielności współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Numer ogłoszenia: 177826 - 2010; data zamieszczenia: 22.06.2010.


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi: świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs prawa jazdy kat. B i C dla uczestników projektu W stronę Samodzielności współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Numer ogłoszenia: 177774 - 2010; data zamieszczenia: 22.06.2010.


Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 22.06.2010 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług rehabilitacyjnych - ćwiczenia usprawniające psychoruchowo - dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 22.06.2010 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi szkoleniowej - kurs języka angielskiego realizowanego w ramach zadania "Świat otwarty dla Nas".


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie Zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) na świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs plastyczny - arteterapia dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - SIWZ
Załączniki:
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz oferty
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 166658-2010


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie Zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) na świadczenie usługi szkoleniowej - indywidualna nauka języków obcych dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - SIWZ
Załączniki:
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz oferty
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 166618-2010


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie Zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) na świadczenie usług rehabilitacyjnych - ćwiczenia usprawniające psychoruchowo - dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - SIWZ
Załączniki:
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz osobowy
Formularz oferty
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 166734-2010


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) na świadczenie usługi szkoleniowej - kurs języka angielskiego realizowanego w ramach zadania "Świat otwarty dla Nas". - SIWZ
Załączniki:
Formularz oferty
Oświadczenie wykonawcy
Podwykonawcy


Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 14.06.2010 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług świadczenie usług psychologicznych - Poradnictwo dla uczestników Projektu "W stronę samodzielności". .


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) na świadczenie usług psychologicznych - Poradnictwo dla uczestników Projektu "W stronę samodzielności". - SIWZ
Załączniki:
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz osobowy
Formularz oferty
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 158666-2010


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) na świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs przyuczający do zawodu - manicure, pedicure dla uczestników projektu "Samodzielni" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - SIWZ
Załączniki:
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz doświadczenia
Formularz oferty
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 158962-2010


Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 02.06.2010 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs prawa jazdy kat. B i C dla uczestników projektu "W stronę Samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 31.05.2010 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs komputerowy dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) na świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs prawa jazdy kat. B i C dla uczestników projektu "W stronę Samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - SIWZ
Załączniki:
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz oferty
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 146898-2010


Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 27.05.2010 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs kulinarny "zdrowa dieta" dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dniu 27.05.2010 r. unieważniono postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs prawa jazdy kat. B i C dla uczestników projektu "W stronę Samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) na świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs komputerowy dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - SIWZ
Załączniki:
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz doświadczenia
Formularz oferty


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) na świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs kulinarny "zdrowa dieta" dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - SIWZ
Załączniki:
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz doświadczenia
Formularz oferty


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) na świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs prawa jazdy kat. B i C dla uczestników projektu "W stronę Samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - SIWZ
Załączniki:
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz oferty


Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 02.04.2010 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs przyuczający do zawodu - fryzjera dla uczestników projektu "Samodzielni" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dniu 02.04.2010 r. unieważniono postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs przyuczający do zawodu - manicure, pedicure dla uczestników projektu "Samodzielni" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 01.04.2010 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs "Profesjonalny sprzedawca" dla uczestników projektu "Samodzielni" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 29.03.2010 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs "Magazynier z obsługą komputera" dla uczestników projektu "Samodzielni" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 23.03.2010 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług prawniczych - obsługa prawna projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) na świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs przyuczający do zawodu - manicure, pedicure dla uczestników projektu "Samodzielni" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - SIWZ
Załączniki:
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz doświadczenia
Formularz oferty
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 80326-2010
Odpowiedzi na pytania do SIWZ


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) na świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs przyuczający do zawodu - fryzjera dla uczestników projektu "Samodzielni" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - SIWZ
Załączniki:
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz doświadczenia
Formularz oferty
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 80256-2010


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) na świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs "Magazynier z obsługą komputera" dla uczestników projektu "Samodzielni" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - SIWZ
Załączniki:
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz doświadczenia
Formularz oferty
Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 80162-2010


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) na świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs "Profesjonalny sprzedawca" dla uczestników projektu "Samodzielni" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - SIWZ
Załączniki:
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz doświadczenia
Formularz oferty
Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 80002-2010
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w BZP na portalu UZP 80086-2010


Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 16.03.2010 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług świadczenie usług psychologicznych - Poradnictwo w Centrum Wsparcia Rodzin przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie.


Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 16.03.2010 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług prawniczych - Poradnictwo w Centrum Wsparcia Rodzin przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie.


Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 16.03.2010 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług prawniczych -Poradnictwo dla uczestników Projektu "W stronę samodzielności".


Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 16.03.2010 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług świadczenie usług psychologicznych - Poradnictwo dla uczestników Projektu "W stronę samodzielności".


Zarząd Powiatu w Krakowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2010 r. zadania publicznego w zakresie prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek.
Wzór oferty


Ogłoszenie: na świadczenie usług prawniczych - Poradnictwo w Centrum Wsparcia Rodzin przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie - SIWZ
Załączniki:
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz osobowy
Formularz oferty
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 61734-2010


Ogłoszenie: na świadczenie usług psychologicznych - Poradnictwo w Centrum Wsparcia Rodzin przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie - SIWZ
Załączniki:
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz osobowy
Formularz oferty
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 62072-2010


Ogłoszenie: na świadczenie usług psychologicznych - Poradnictwo dla uczestników Projektu "W stronę samodzielności" - SIWZ
Załączniki:
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz osobowy
Formularz oferty
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 62010-2010


Ogłoszenie: na świadczenie usług prawniczych - obsługa prawna projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - SIWZ
Załączniki:
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz osobowy
Formularz oferty
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 61916-2010


Ogłoszenie: na świadczenie usług prawniczych - Poradnictwo dla uczestników Projektu "W stronę samodzielności" - SIWZ
Załączniki:
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz osobowy
Formularz oferty
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 61832-2010


OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Kraków: świadczenie usług prawniczych dla zadania II w ramach realizacji projektu SamoDZIELNI współfinansowanego ze środków EFS w ramach POKL - Numer ogłoszenia: 58638 - 2010


Ogłoszenie o projekcie "SamoDZIELNI" realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie.
Plakat
Regulamin rekrutacji uczestników projektu "SamoDZIELNI" - 1
Regulamin rekrutacji uczestników projektu "SamoDZIELNI" - 2
Regulamin rekrutacji uczestników projektu "SamoDZIELNI" - 3
Deklaracja uczestnictwa w projekcie "SamoDZIELNI"
Przetwarzanie danych
Ankieta
Grafik dyżurów specjalistów w biurze projektu SamoDZIELNI


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług prawniczych dla zadania II w ramach realizacji projektu "SamoDZIELNI" współfinansowanego ze środków EFS w ramach POKL.


Zawiadomienie o wyniku postępowania dla zadania I - usługi prawnicze


Zawiadomienie o wyniku postępowania dla zadania III - usługi prawnicze


Zawiadomienie o wyniku postępowania dla zadania II - usługi psychologiczne


Ogłoszenie: świadczenie usług prawniczych dla zadania II w ramach realizacji projektu SamoDZIELNI współfinansowanego ze środków EFS w ramach POKL.
Załączniki:
SIWZ
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz osobowy
Formularz oferty
Zapytania do SIWZ i odpowiedzi


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług prawniczych dla zadania II w ramach realizacji projektu SamoDZIELNI współfinansowanego ze środków EFS w ramach POKL


Ogłoszenie: świadczenie usług prawniczych dla zadania I w ramach realizacji projektu SamoDZIELNI współfinansowanego ze środków EFS w ramach POKL.
Załączniki:
SIWZ
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz osobowy
Formularz oferty
Formularz doświadczenia
Zapytania do SIWZ i odpowiedzi
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 44142-2010


Ogłoszenie: świadczenie usług prawniczych dla zadania II w ramach realizacji projektu SamoDZIELNI współfinansowanego ze środków EFS w ramach POKL.
Załączniki:
SIWZ
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz osobowy
Formularz oferty
Zapytania do SIWZ i odpowiedzi
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 44182-2010


Ogłoszenie: świadczenie usług prawniczych dla zadania III w ramach realizacji projektu SamoDZIELNI współfinansowanego ze środków EFS w ramach POKL.
Załączniki:
SIWZ
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz osobowy
Formularz oferty
Zapytania do SIWZ i odpowiedzi
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 44230-2010


Ogłoszenie: świadczenie usług psychologicznych dla zadania II w ramach realizacji projektu SamoDZIELNI współfinansowanego ze środków EFS w ramach POKL.
Załączniki:
SIWZ
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz osobowy
Formularz oferty
Uchwała Nr 16/2010 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 5 lutego 2010 r. − w sprawie składania projektów do ″Programu wyrównywania różnic miedzy regionami″ realizowanych przy dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków - Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: KSIĘGOWY - od dnia 08.06.2009 roku do dnia 22.06.2009 do godz. 15.00


Zarządzenie Nr 38/09 Starosty Krakowskiego z dnia 3 kwietnia 2009r. - w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek w 2009 roku.

Wzór oferty
Uchwała Nr 194/2008 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 12 grudnia 2008 r. - w sprawie zlecenia organizacji pozarządowej realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej oraz przyznania na ten cel dotacji


Uchwała Nr 166/2008 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 24 października 2008 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie pomocy społecznej.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 166/2008
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 166/2008


Nabór na stanowisko Doradca ds. osób niepełnosprawnych
Wzór oświadczenia
PCPR w Krakowie - 2017