Strona Główna
Aktualności
Ogłoszenia
Prawo wewnętrzne
Piecza Zastępcza
Domy Pomocy Społecznej
Warsztaty terapii zajęciowej
Środowiskowe Domy Samopomocy
Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze
Powiatowe Centrum Wsparcia
Interwencja Kryzysowa
Aktywny samorząd
Rehabilitacja Społeczna
Sekcja Przeciwdziałania Przemocy
Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności
Strona projektu
"W Stronę Samodzielności"
Archiwum Ogłoszeń
Aktywny samorząd - archiwum 2013
Aktywny samorząd - archiwum 2014
Aktywny samorząd - archiwum 2015
Rehabilitacja - archiwum 2015


Prawo wewnętrzne
Uchwała Nr 110/12 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 12 lipca 2012 roku w sprawie zasad oceny formalnej i merytorycznej wniosków w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" realizowanego na podstawie porozumienia zawartego z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Uchwała nr 89/2012 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 30.05.2012 roku w sprawie realizacji w 2012 roku zadania publicznego w zakresie prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek oraz przyznania na ten cel dotacji

Uchwała Nr 69/2012 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 34/11 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 14 marca 2011 roku w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych zmienionej Uchwałą Nr 180/2011 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 30 listopada 2011 roku

Uchwała Nr 52/12 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Uchwała Nr 74/11 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 3 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 25/11 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 4 marca 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ustalania kolejności dofinansowania uczestnictwa w turnusie

Uchwała Nr 25/11 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 4 marca 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ustalania kolejności dofinansowania uczestnictwa w turnusie.


PCPR w Krakowie - 2018