Strona Główna
Aktualności
Ogłoszenia
Prawo wewnętrzne
Piecza Zastępcza
Domy Pomocy Społecznej
Warsztaty terapii zajęciowej
Środowiskowe Domy Samopomocy
Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze
Powiatowe Centrum Wsparcia
Interwencja Kryzysowa
Aktywny samorząd
Rehabilitacja Społeczna
Sekcja Przeciwdziałania Przemocy
Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności
Strona projektu
"W Stronę Samodzielności"
Archiwum Ogłoszeń
Aktywny samorząd - archiwum 2013
Aktywny samorząd - archiwum 2014
Aktywny samorząd - archiwum 2015
Rehabilitacja - archiwum 2015e-Administracja w Powiatach MałopolskiPowiat Krakowski 16 listopada 2016 r. podpisał z Zarządem Województwa Małopolskiego umowę o dofinansowanie projektu „e-Administracja w Powiatach Małopolski” w ramach Osi Priorytetowej 2. Cyfrowa Małopolska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Projekt ma charakter subregionalny i będzie realizowany w partnerstwie projektowym Powiatu Krakowskiego (Lider) i Powiatu Limanowskiego (Partner).

Całkowita wartość projektu wynosi: 3 537 225,30 zł, kwota dofinansowania wynosi 2 652 918,95 zł co stanowi 75% dofinansowania.

Łączny wkład własny: 884 306,35 zł (25%)

Projekt dotyczy e-usług dla obywateli, administracji oraz biznesu.

Przedmiotem projektu jest rozwój i wdrożenie usług elektronicznej administracji, służących podnoszeniu jakości i efektywności procesów administracyjnych oraz zapewnieniu ich dostępności zróżnicowanym grupom odbiorów m.in. poprzez dostosowanie systemu dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz możliwość skorzystania z systemu 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Udostępnione w ramach projektu usługi umożliwią najwyższy możliwy dla danego zadania stopień komunikacji elektronicznej z klientem poprzez dwustronną komunikację, a nawet spersonalizowanie usługi dla klienta indywidualnego.


PCPR w Krakowie - 2018