Strona Główna
Aktualności
Ogłoszenia
Prawo wewnętrzne
Piecza Zastępcza
Domy Pomocy Społecznej
Warsztaty terapii zajęciowej
Środowiskowe Domy Samopomocy
Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze
Powiatowe Centrum Wsparcia
Interwencja Kryzysowa
Aktywny samorząd
Rehabilitacja Społeczna
Sekcja Przeciwdziałania Przemocy
Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności
Strona projektu
"W Stronę Samodzielności"
Archiwum Ogłoszeń
Aktywny samorząd - archiwum 2013
Aktywny samorząd - archiwum 2014
Aktywny samorząd - archiwum 2015
Rehabilitacja - archiwum 2015


Środowiskowe Domy Samopomocy
Środowiskowy Dom Samopomocy
Konary Zielona 21

Dla osób psychicznie chorych
32−040 Świątniki Górne
Tel. 270 51 61
Kierownik: Bogusława Michalik
Przeor: Artur Kołtun

Adres e-mail: sds.konary@interia.pl

Środowiskowy Dom Samopomocy
Wola Kalinowska 52a

Dla osób psychicznie chorych
32−045 Sułoszowa
Tel. 389 29 79
Kierownik: Krzysztof Wojtas
Adres e-mail: sdswkleonardo@wp.pl

Środowiskowy Dom Samopomocy
przy Parafii św. Szymona i Judy Tadeusza

Dla osób psychicznie chorych
ul. Wegierska 5
32−050 Skawina Tel 276 85 29, 276 85 25
Kierownik: Stanisława Szczepaniak
Adres e-mail: kontakt@sds-skawina.pl

PCPR w Krakowie - 2018