Strona Główna
Aktualności
Ogłoszenia
Prawo wewnętrzne
Piecza Zastępcza
Domy Pomocy Społecznej
Warsztaty terapii zajęciowej
Środowiskowe Domy Samopomocy
Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze
Powiatowe Centrum Wsparcia
Interwencja Kryzysowa
Aktywny samorząd
Rehabilitacja Społeczna
Sekcja Przeciwdziałania Przemocy
Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności
Strona projektu
"W Stronę Samodzielności"
Archiwum Ogłoszeń
Aktywny samorząd - archiwum 2013
Aktywny samorząd - archiwum 2014
Aktywny samorząd - archiwum 2015
Rehabilitacja - archiwum 2015


Warsztaty Terapii Zajęciowej
Bonifraterska Fundacja Dobroczynna
Warsztat Terapii Zajęciowej

Organizator: Bonifraterska Fundacja Dobroczynna
Konary, ul. Bonifraterska 33
32-031 Mogilany
tel. 12 270 50 71; 12 256 10 58 wew. 34
adres e-mail: wtz@bonifundo.pl
Kierownik: Iwona Surmaj

Fundacja im. Brata Alberta
Warsztat Terapii Zajęciowej w Radwanowicach
Filia w Czernichowie

Organizator: Fundacja im. Brata Alberta
Kierownik: Małgorzata Urbanik

Radwanowice 1
32-064 Rudawa
tel. 12 283 90 80, fax. 12 283 95 75
adres e-mail: wtz@albert.krakow.pl

Czernichów 1
32-070 Czernichów
tel. 12 270 79 86
adres e-mail: czernichow@albert.krakow.pl

Warsztat Terapii Zajęciowej Fundacji "Leonardo"
Organizator: Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego „Leonardo”
32-043 Skała
ul. Langiewicza 8
tel. 12 389 25 37
adres e-mail: skala-leonardo@wp.pl
Kierownik: Karolina Glonek

ChSoN "Ognisko"
Warsztat Terapii Zajęciowej

Organizator: Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół "Ognisko"
32-125 Igołomia
Pobiednik Mały 67
tel. 12 287 30 52
adres e-mail: wtz.pobiednik@ognisko.org.pl
Kierownik: Alicja Glanowska-Sowa

PCPR w Krakowie - 2018