Strona Główna
Aktualności
Ogłoszenia
Prawo wewnętrzne
Piecza Zastępcza
Domy Pomocy Społecznej
Warsztaty terapii zajęciowej
Środowiskowe Domy Samopomocy
Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze
Powiatowe Centrum Wsparcia
Interwencja Kryzysowa
Aktywny samorząd
Rehabilitacja Społeczna
Sekcja Przeciwdziałania Przemocy
Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności
Strona projektu
"W Stronę Samodzielności"
Archiwum Ogłoszeń
Aktywny samorząd - archiwum 2013
Aktywny samorząd - archiwum 2014
Aktywny samorząd - archiwum 2015
Rehabilitacja - archiwum 2015


Powiatowe Centrum Wsparcia
Kraków; 3.01.2006r.


„ Centrum Wsparcia ”Wychodząc naprzeciw potrzebie bezpłatnego, specjalistycznego wsparcia dla rodzin i indywidualnych osób szukających pomocy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR), na bieżąco działa punkt konsultacyjny o nazwie „Centrum Wsparcia”. Centrum działa we współpracy z Powiatową Komendą Policji w Krakowie i przy wsparciu wolontariuszy (dwie absolwentki wydziału prawa UJ). Dzięki temu potrzebujący z terenu Powiatu Krakowskiego mogą uzyskać pomoc prawną, psychologiczną i pedagogiczną. Funkcjonariusze Policji zobowiązali się udzielać wsparcia w komisariacie Policji Powiatowej (ul. Łokietka) lub pod numerem telefonu 615−70−92. Informacje o działalności „Centrum Wsparcia” zostały rozesłane do Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Parafii i Szkół na terenie Powiatu Krakowskiego.Godziny przyjęć psychologów w ramach „Centrum Wsparcia”:
Wtorek 15.30 − 18.30
Środa 15.30 − 18.30
Czwartek 15.30 − 18.30


Godziny przyjęć prawników w ramach „Centrum Wsparcia”:
Czwartek 16.00 − 18.30

PCPR w Krakowie - 2018